Algemene info over Bakker en de Vos
 Zoeken

Fysiosport

FysioSport is de verzamelnaam voor verschillende bewegingsprogramma's die uw gezondheid en fitheid verbeteren en/of op peil houden. FysioSport-programma's worden begeleid door hierin gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Om FysioSport-programma's te begeleiden hebben zij de aanvullende (post-HBO i.s.m. NOC.NSF) opleiding tot FysioSportConsultant - FysioSport-Trainer gevolgd. FysioSport is uw waarborg voor kwaliteit en verantwoord bewegen.

Nederlanders bewegen te weinig. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 12 % van de Nederlandse bevolking volledig inactief is en dat 60 % van de Nederlandse bevolking niet voldoende beweegt (bron: Trendrapport Bewegen en Gezondheid 1998 - 1999; 3.5 - 29).

Inactiviteit vormt het grootste gezondheidsprobleem in ons land. FysioSport helpt dit probleem te verminderen. De bewegingsprogramma's zijn bedoeld voor alle mensen, die graag onder deskundige begeleiding willen trainen met een minimaal risico op blessures. De programma's zijn niet alleen gericht op gezonde deelnemers, maar ook op mensen met lichamelijke klachten, minder validen en mensen met een chronische aandoening of gebrek.

Als u veilig wilt sporten, of om gezondheidsredenen niet met reguliere sportactiviteiten kunt meedoen, is FysioSport iets voor u. De groepen zijn klein en u traint volgens een individueel programma altijd op uw eigen niveau. De FysioSportConsultant - FysioSportTrainer houdt in de gaten of u uw oefeningen goed uitvoert en geeft aanwijzingen.